Algemene Voorwaarden

 • Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Siam Massage verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden van Siam Massage kan op elk moment aangepast worden zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen zullen niet van pas zijn bij al verrichte boekingen.
 • Siam Massage verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn of haar arts te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Siam Massage verleent geen erotische massages. Aanvraag hiervan tijdens behandeling is ongewenst en kan tot staking van de behandeling leiden.
 • Bij alle massages is het dragen van ondergoed verplicht.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Siam Massage. Siam Massage kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Siam Massage voortvloeien.
 • Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven aan Siam Massage.
  Belangrijk voor vrouwen: Indien u zwanger bent of in de aanlooptijd bent om het te worden, dan moet u dit beslist vooraf aan Siam Massage doorgeven.
  De cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid aan Siam Massage.
 • Siam Massage verwerkt uw gegevens conform de geldende privacywetgeving.
 • Siam Massage behoudt zich het recht voor een cliënt van een behandeling uit te sluiten.
 • Tijdens een behandeling dient u uw telefoon uit te schakelen/op vliegtuigstand te zetten.
 • De massage dient direct na afloop contact of per pin afgerekend te worden.
 • Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn in de praktijk.
 • Annulering van een massage behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per email, mogelijk. Hierna worden mogelijk kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.
 • Siam Massage behoudt zich het recht om een massage/behandeling te annuleren indien er na het oordeel van Siam Massage geen sprake is van een hygënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Siam Massage stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massageprakijk.
 • Siam Massage is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak of omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Siam Massage te komen. Siam Massage heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Siam Massage verplicht een boete of schadevergoeding te betalen.

Voorwaarden cadeaubonnen

 • De cadeaubon dient vooraf aan een massage/behandeling overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Op iedere cadeaubon van Siam Massage staat een uitgiftedatum vermeld. De bon is geldig tot 1 jaar na uitgifte.
 • Bij inlevering van een cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Iedere cadeaubon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden.
 • Het reproduceren van cadeaubonnen is verboden. De verkoop hiervan vindt uitsluitend plaats bij Siam Massage. Indien er een namaak aangeboden wordt, zal deze niet worden geaccepteerd en hiervan wordt aangifte gedaan.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van Siam Massage.